Vrede zij u!

En Jezus kwam en stond in hun midden en zei: Vrede zij u!

Johannes 20: 26b

Jezus komt

Dat is niet alleen de kern van onze tekst, maar ook van de bijbel. Met Kerst komt de Heere Jezus in een wereld verloren in schuld. Met Pasen komt Hij in de kring van Zijn discipelen. Met Pinksteren komt Hij wonen in het hart van de gelovigen. En sinds die tijd komt de Heere Jezus elke zondag onder de prediking van Zijn Woord naar ons toe.
En dat terwijl er niemand op Hem zit te wachten. Terwijl Hij nergens welkom is. Terwijl alle deuren gesloten zijn. Nochtans komt Hij naar ons toe. Want dat is Zijn opdracht: “Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”
Wij kunnen naar de komst van de Heere Jezus hartstochtelijk verlangen. Vooral als wij ontdekt hebben, dat wij zonder Hem niet kunnen leven. Ons hart gaat sneller kloppen als wij horen, dat Hij komt. En ons gebed is: Ja, kom Heere Jezus! Want Uw komst volmaakt ons heil!

Jezus staat in het midden

De Heere Jezus neemt geen genoegen met een plekje ergens aan de rand van onze gemeente of van ons eigen leven. Hij wil graag in het middelpunt van onze belangstelling staan.
Als ik de kring van de discipelen rondkijk, verwonder ik mij erover dat de Heere Jezus in dít gezelschap komt. Ik zie daar Thomas zitten: hij wil wel, maar hij kan niet geloven. Daar zit Petrus: hij heeft Jezus verloochend. Daar zit Johannes: hij heeft Jezus in de steek gelaten. En zo kan ik van iedereen een verhaal vertellen. Maar ondanks alle verschillen, hebben zij één ding gemeenschappelijk: zij hebben geen van allen verdiend, dat Christus naar hen toekomt…
In onze gemeente zitten gelovigen en ongelovigen, bekeerden en onbekeerden, grote en kleine zondaren, tobbers en twijfelaars, weglopers en verraders… En in ons middel staat Jezus, de opgestane Heere en Heiland. Dat hebben wij evenmin verdiend.

Jezus spreekt van vrede

De Heere Jezus maakt Zijn discipelen geen verwijt. Integendeel! Hij wenst hen Zijn zegen toe. Op het eerste gehoor lijkt het, dat de Heere Jezus bij de joodse zegenwens aansluit: sjâlôm Maar in het licht van de omstandigheden klinken deze woorden dieper en rijker. Het is immers Goede Vrijdag geweest en Pasen geworden. De Heere Jezus heeft Zijn bloed laten vloeien tot vergeving van onze zonden. Hij heeft de dood overwonnen en het leven verworven. En dat heil, die genade, deelt Hij na Pasen uit.

Vrede treedt op als verbroken relaties worden hersteld. In Genesis 1 zijn alle relaties goed en gaaf. In Genesis 3 zijn alle relaties verbroken. De relatie met de Schepper, het schepsel en de schepping is kapot. En wat wij ook proberen om de draadjes weer aan elkaar te knopen, het lukt ons niet. De verbindingen blijven verbroken. Dat wordt anders, zodra de Heere ons leven binnenkomt. Hij herstelt de verbroken verbindingen. Want dat is Gods bedoeling: dat wij in vrede met God, met elkaar en met onszelf leven.
Deze vrede is alleen bij de Heere Jezus te vinden. En deze vrede ontvangen wij alleen in de weg van het geloof. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.”
En in Efeze 2 vers 14 voegt hij daaraan toe: “want Hij is onze Vrede!”

Ds. H.J. van der Veen