Bethlehem

Wereldwijde bekendheid

Het stadje Bethlehem is misschien wel één van meest bekende in de gehele wereld, want het is de geboorteplaats van Jezus Christus. Het ligt een kilometer of tien ten zuiden van Jeruzalem, 765 meter boven het niveau van de Middellandse Zee. De naam Bethlehem betekent letterlijk “broodhuis”. In de Bijbel komt nog een plaats met de naam Bethlehem voor (Jozua 19:15) en dit stadje is gelegen in het noorden van Israël, een kilometer of twaalf ten noordwesten van Nazareth, de plaats waar de Here Jezus opgroeide. Het behoorde tot het gebied van de stam Zebulon. Vandaar dat Mattheüs in het begin van het tweede hoofdstuk van zijn evangelie spreekt over Bethlehem in Judea, ter onderscheiding van het noordelijker gelegen Bethlehem.

Graf van Rachel
De eerste vermelding van Bethlehem vinden we in Genesis 35:16-19. Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob, voor wie hij veertien jaar had gewerkt bij zijn schoonvader Laban, is hoogzwanger. Vlak bij Efrat – dat is Bethlehem – wordt haar tweede zoon geboren, die zij stervende Ben-Oni noemt. Kind van mijn verdriet. Maar zijn vader Jacob noemt hem Benjamin, “kind van mijn rechterhand”. Rachel wordt na haar dood begraven aan de weg naar Bethlehem. Wie vandaag de dag op weg gaat naar Bethlehem vindt een gedenkteken, een tombe, aan de rechterkant van de weg.

Nöomi en Ruth
De geschiedenis van het boek Ruth speelt zich gedeeltelijk af in Bethlehem. Want toen het “Broodhuis” werd getroffen door een hongersnood, trokken Elimelek en zijn vrouw Nöomi en hun beide zonen Machlon en Kiljon weg naar heidense Moab, in de hoop het daar beter te krijgen. Elimelek en zijn beide zonen sterven daar echter en Nöomi blijft alleen achter met haar twee schoondochter, Ruth en Orpa. Als zij verneemt, dat er weer brood is in het Broodhuis Bethlehem, besluit Nöomi terug te keren en tot haar verrassing gaat de Moabitische Ruth met haar mee. Zij spreekt de prachtige woorden: “uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”. Na allerlei verwikkelingen hertrouwt ze met Boaz, die zich over haar ontfermt als Losser. In Mattheüs 1:1-17 komen we beiden tegen in wat je zou kunnen noemen de stamboom van de Here Jezus. De heidense, allochtone Ruth als een stammoeder van de Here Jezus.

David
Ook Israëls grootste koning David is geboren in Bethlehem. In 1 Samuël 16:4-13 wordt verhaald hoe Samuël naar Bethlehem, naar het gezin van Isaï wordt geleid, om één van diens zonen tot koning te zalven. Toen hij Eliab, de oudste zoon, zag, dacht Samuël dat deze jongeman vast en zeker de nieuwe koning zou moeten worden. Maar God beschikte anders, want “het gaat er niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart” (vers7). Uiteindelijk viel de keus van de Heer op David, een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen (vers 12).
Micha
De profeet Micha voorspelt ruim zeven eeuwen voor Christus’ geboorte (hoofdstuk5:1), dat uit Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, iemand zal voortkomen, die voor de Heer over Israël zal regeren. De evangelist Mattheüs citeert Micha en zegt, dat deze woorden door de geboorte van de Here Jezus zijn vervuld.

Geboorteplaats van de Heiland der wereld
De geboortegeschiedenis van de Here Jezus is overbekend. Vanwege een volkstelling moesten Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem, want daar kwam Jozef vandaan. Hij was uit het huis en geslacht van David. (Lucas 2:4) “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David “, bericht de engel aan de herders, die in de velden van Efrata bij hun kudden waren. En sinds dat blijde nieuws heeft geklonken, is de wereld nooit meer hetzelfde geweest!

 

Ds. J.F. Tanghé