De bloeiende amandeltak

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. (Jeremia 1: 11 en 12)

Terwijl alle andere bomen nog in een diepe winterslaap zijn, staat de amandelboom reeds half februari in volle bloei. En zo kondigt de sneeuwwitte bloesem van de amandelboom het nieuwe leven aan: na de winter komt de lente, uit de dood herrijst het leven. Het hebreeuwse woord voor amandelboom is ‘sakeed’. Het hebreeuwse woord voor wakker zijn is ‘sokeed’. En zo is de sakeed sokeed. Zoals in de natuur de amandelboom de wakkere en wakende boom is, zo is de Heere wakker en waakt Hij over Zijn Woord. Psalm 121 zegt: “De wachter Israëls sluimert noch slaapt.” Want de Heere is op Zijn qui vive! Jeremia heeft dat in zijn 40 jarige ambtelijke loopbaan ervaren.
Ook al gelooft niemand hem, ook al verandert er onder zijn prediking niets ten goede, toch waakt de Heere over Zijn Woord. Geen punt of komma van Gods Woord blijft onvervuld. Daar ligt voor ons een geweldig les. Vergis u niet in God en verkijk u niet op Zijn Woord. Wij kunnen God niet laten praten. Hij wil dat wij naar Hem horen en Zijn Woord gehoorzamen.
U zucht: “Maar in mijn leven lijkt het wel alsof de Heere slaapt!” Ik moet met de dichter van Psalm 44 zeggen: “Waak op Heere! waarom zoudt Gij slapen!?” Iemand anders neemt de klacht uit Psalm 77 over: “Zou God Zijn genâ vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Zouden Zijn beloftenissen verder hun vervulling missen?”
Laten wij dan onze vinger eens bij Jeremia 1 vers 12 leggen. En laten wij die woorden op onszelf toepassen: “En de Heere zei tot mij: “Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen!”
Ook al is het in ons leven misschien nog winter, ook al is alles in ons hart nog dor en doods, nochtans is God wakker en waakt Hij over Zijn Woord! Of om het met een kleine wijziging in een lied van Esther Tims te zeggen:
Na elke winter komt die milde dag,
dan kleurt de lente alles groen,
Zolang na elke nacht de Zon opgaat,
heb ik een droom, een visioen.
Omdat er eens een Mens geboren is,
die tot het uiterste wou gaan.
Zoals Hij uit de dood verrezen is,
zo breekt het nieuwe leven aan.
Want de amandelboom bloeit!

Ds. H.J. van der Veen