Met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

(Jesaja 12:3)

Jesaja 12 is een loflied, een danklied van verlosten. De profeet voorzegt, dat Israël eens zal zeggen: Ik loof, U Here, omdat U toornig op mij bent geweest, uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost Mij. God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here, en Hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Denk eens aan een dorre, droge woestijn.
Misschien bent u wel eens in de woestijn van Juda geweest, of de Negev of de Sinai. Een troosteloze, verlaten vlakte, waarboven de zon verzengend brand. Midden in die woestenij zie ik een karavaan, een stoet pelgrims voorbij trekken. Ze zijn moe, uitgeput, hun lichaam schreeuwt om water. Ze vrezen de volgende dag niet meer te halen. Zo brandt de zon als een fakkel boven hun hoofd en alles wat maar even boven de aarde komt aan planten of gewas, verdort en verschroeit. En het ergste is: nergens is water, nergens kabbelt een beekje, geen oase in zicht, laat staan een put, waaruit je heerlijk, koel, fris water kunt scheppen.
Er zijn mensen, die zeggen: zo ziet mijn leven er ook uit! Triest, troosteloos, mijn levensweg lijkt op een weg door de woestijn, die amper begaanbaar is. Zo zwaar is het! Er lijkt geen einde aan te komen. Het voelt alsof God, de Here, tegen mij is. Alsof zijn oordeel mij treft! Maar dan opeens is er water! Totaal onverwacht borrelt het uit de bodem op! Een bron, een heldere fontein van levend, stromend water! Geen fata morgana, maar werkelijk fris, helder, schoon water, dat de dorst lest. Water dat je met volle teugen mag scheppen en kunt genieten! Een waterstroom, die niet opdroogt, die niet mettertijd verdroogt, maar blijft stromen, onuitputtelijk is.
Zo zal de dag zijn, waarop God bevrijding schenkt, zo zal de dag van Zijn verlossing en genade zijn, de dag waarop de beloofde Messias zijn sjaloom op aarde zal brengen. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil, zegt Jesaja. Dan is Gods toorn afgewend, zijn oordeel veranderd in liefdevolle toewending. In genade voor zondaren. En al Gods pelgrims onderweg zullen dit water drinken: het is het water des levens, dat om niet te verkrijgen is bij een liefhebbende God.
Laat de Avondsmaalviering van zondag daar een voorsmaak van mogen zijn.

Ds.J.F.Tanghé