De Regenboog

Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken…
Genesis 9: 13a

Het was zondag 10 oktober 2010 een bijzondere dag: de Regenboog-club bestond 25 jaar. Wij hebben dat in de Grote Kerk herdacht. Samen met de leden van de club, hun familie, vrienden en vriendinnen, samen met de leiding en de oud-leden en samen met velen uit de gemeente van Sliedrecht.
In deze meditatie wil ik een paar gedachten uit de preek aan u doorgeven. U weet natuurlijk wel wanneer u de regenboog kunt zien: het moet regenen en de zon moet schijnen. En als u dan de zon in de rug hebt, ziet u de regenboog recht voor u, tegen de donkere achtergrond van de wolken!
Het is opvallend dat de Heere God aan Noach het teken van de regenboog geeft. Hij zegt: “Ik geef u dit teken! Ik stel mijn boog in de wolken!” Elke keer als er donkere wolken aan de hemel komen en het hard gaat regenen, denkt God aan Zijn verbond! Want de Heere zegt: “Ik zal er voor zorgen, dat de aarde door het water niet wordt weggespoeld!” Daar kunnen wij op vertrouwen!

De Heere God heeft ook aan ons een teken gegeven. Toen wij nog klein waren, heeft God een paar druppels water op ons voorhoofd laten sprenkelen. En Hij heeft ons beloofd: “Ik ben uw God, Ik zal als een Vader voor u zorgen, Ik zal uw zonden vergeven en Ik zal u een nieuw hart geven!”
Wij hebben niet altijd een rustig en kalm leven. Soms stormt het in ons hart. Wij worden dan heen en weer geslingerd. Denk maar aan de geschiedenis van de storm op het meer. Want net als de discipelen heeft God ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Want met Jezus in ons levensschip zullen wij niet vergaan!

Behalve de regenboog heeft de Heere ons nog twee tekenen gegeven: het teken van het ruw houten kruis en het teken van het geopende graf. Wij mogen ons aan die twee tekenen vastklampen.
Toen de Heere Jezus aan het kruis stierf, was er voor Hem alleen maar een dikdonkere nacht. Er was voor Hem geen regenboog. Hij ging kopje onder in de zee van onze zonde en in de oceaan van onze schuld. Hij is verdronken, om ons te redden.
En na drie dagen en drie nachten breekt het licht weer door in de duisternis
De zon gaat op. Een nieuwe dag breekt aan.

Maar nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan!
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid

Welnu, zoals Noach vertrouwde op het teken van de regenboog, zo mogen wij vertrouwen op het teken van het ruw houten kruis en op het teken van het geopende graf. Want de Heere Jezus wil onze Redder en Zaligmaker zijn.

Ds. H.J. van der Veen