Maria en Martha

… Maria, daan aan de voeten van des Heren gezeten, naar Zijn woord luisterde (Lukas 10:39)…. doch Maria bleef in huis zitten (Johannes 11:20).

Twee teksten. Twee geschiedenissen. Allebei over Maria en Martha.
Lukas vertelt over Jezus’ bezoek aan hun huis. En Johannes vertelt hoe Jezus, na het bericht over de ziekte van Lazarus, op weg gaat naar huis van de beide zusters.

En nu de verschilllen.
Maria heeft aan Jezus’ voeten gezeten en naar Jezus geluisterd. Maar Maria bleef na Lazarus’ dood – zonder Jezus – in huis zitten, toen Martha, haar zuster, al lang op weg was op Hem te ontmoeten…
Maria is een waarschuwing voor Martha, dat je zó druk bezig kunt zijn met Jezus te ontvangen, dat … je Jezus Zelf vergeet en alleen jezelf ontvangt.

Maar Martha is een waarschuwing voor Maria, dat je zó met de dood en met jezelf kunt ‘zitten’, dat … je Jezus niet meer hoort komen.
Het karakter van Martha was een belemmering om Jezus te ontmoeten.
Het karakter van Maria was een belemmering om naar Jezus toe te gaan.

Nu is ons karakter niet het allerbelangijkste. Belangrijk is, dat Jezus komt.
En dat Hij telkens opnieuw komen wil en dat ons karakter voor Hém geen belemmering is.
Jezus roept én Martha én Maria. En Jezu weet door de korst van onze belemmering heen te breken. Met Zijn Woord , met Zijn Liefde. Jezus overwint ons verzet en onze lijdelijkheid. Door Zijn genade. Dát is nu echt Evangelie!

Op wie lijkt u het meest: op Maria of op Martha? Bent u meer actief of passief van aard? Intorvert of Extravert? In beide gevallen wil Jezus het gesprek met u aangaan.
Aanstaande zondag. Op het spreekuur van de Heiland.

J. Riemersma