Sacrament

Sacrament

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Lukas 22:19

Zondag hopen wij samen het sacrament van het Heilig Avondmaal te gebruiken. De nodiging gaat uit om bij de tekenen van brood en wijn de dood van de Heere Jezus te gedenken.
Wat zijn sacramenten?
Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegelen, door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te bezegelen, namelijk dat Hij ons op grond van het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.
Wat betekent het woord ‘sacrament’?
Het woord ‘sacrament’ komt van het Latijnse woord ‘sacramentum’. Het is de vertaling van het Griekse woord mùsterion. Dat woord betekent: geheim, verborgenheid. De sacramenten bevatten dus een geheim. En dat geheim kan ik u wel verklappen: als wij gebruik maken van het sacrament van het Heilig Avondmaal, schenkt de Heilige Geest ons de belofte, dat de Heere Jezus ons al onze zonden uit genade wil vergeven.
Het woord ‘sacramentum’ was in de Romeinse tijd ook een belofte van trouw.
Wij komen dat aspect eveneens bij het Heilig Avondmaal tegen. God zegt daar tegen ons: Ik beloof je dat Ik voor je zal zorgen, Ik zal je hongerige hart voeden met genadebrood en Ik zal je dorstige ziel verkwikken met vreugdewijn. Maar Ik wil ook heel graag, dat u met al uw zorgen en noden naar Mij toekomt en dat u alleen van Mij hulp en heil verwacht.
Wat is de kern van het sacrament?
De sleutel tot het geheim van het Heilig Avondmaal ligt in de woorden ‘even zeker’.
Kijk maar naar het brood:
Even zeker als mij het brood wordt aangereikt, even zeker wordt mij de belofte van God geschonken.
Even zeker als brood mijn lichamelijke honger stilt, even zeker geldt de belofte dat God mijn geestelijke honger stilt.
Even zeker als ik dit brood in mijn maag opneem, even zeker wil God in mijn hart Zijn genade schenken.
Kijk maar naar de wijn:
Even zeker als mij de wijn wordt aangereikt, even zeker wordt mij de belofte van God geschonken.
Even zeker als wijn mijn lichamelijke dorst verkwikt, even zeker geldt de belofte dat God mijn geestelijke dorst verkwikt.
Even zeker als ik deze wijn in mijn maag opneem, even zeker wil God mijn hart verkwikken door Zijn genade.
Als wij door het geloof gebruik maken van het sacrament van het Heilig Avondmaal, zullen wij ervaren, dat de Heilige Geest ons geloof versterkt door de belofte van God in ons leven te vervullen.
Maar, en dat moet in alle eerlijkheid ook gezegd worden, als wij het gebruik van de sacramenten achterwege laten, berokkenen wij onszelf geestelijke schade.
En dat moeten we maar niet doen.

Ik wens u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal

H.J. van der Veen