Vóór je kijken!

Toen Petrus deze zag, zie hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!
(Joh. 21: 21, 22).

Op school kan het zomaar gebeuren dat een meester of juf tegen één van de kinderen zegt: niet opzij, vóór je kijken! Zoiets doet Jezus ook. De Heere Jezus is voor de derde keer aan zijn discipelen verschenen. Petrus krijgt zijn opdracht terug om als apostel in de dienst van de Heere te leven en Zijn schapen te hoeden. Maar dat wordt voor Petrus wel een weg van lijden (vs 18). Hij hoeft zich hierover echter niet druk te maken. Hij heeft maar één ding te doen. Jezus besluit met: Volg Mij! (vs 19)

Wat gebeurt echter? Als ik het goed lees gaat het gesprek verder tijdens een wandeling (vanaf vers 20). Petrus keert zich om (hij loopt blijkbaar met Jezus voorop) en ziet Johannes volgen. Petrus heeft net over zijn eigen einde gehoord. Hij vraagt: wat zal er met hem, met Johannes gebeuren? Is Petrus gewoon nieuwsgiering? Ik denk dat het ook te maken heeft met rivaliteit en concurrentie. Petrus heeft in de discipelkring een bijzondere plaats. Johannes niet minder. Johannes is de discipel aan wie Jezus in het bijzonder Zijn liefde heeft verklaard (vers 20).

Nu wil Petrus met Jezus praten óver Johannes. Dat betekent dat Jezus extra vertrouwelijk moet worden met Petrus. Johannes komt op de tweede plaatd. De oude vraag duikt hier weer op: wie is de meeste? Zouden wij er ook last van hebben? In eerste instantie denk je: wij zijn niks meer dan een ander. Ouders zijn niet meer dan andere ouders, een predikant is niet meer dan een andere enz. En ons als gemeentelid bemoeien met andere gemeenteleden? Jezus gaat toch over hen? Niet ik. Maar de praktijk? De gevoelens van Petrus zijn ons niet vreemd: hoogmoed, bemoeizucht, ons vergelijken met een ander en meer willen zijn dan een ander. Het ligt diep verankerd op de bodem van ons zondig hart. Dat donkere vuurtje kan zomaar opvlammen. Ondertussen is het heel schadelijk voor Gods zaak. Als je opzij kijkt of achterom, verlies je namelijk de Meester uit het oog die voor je loopt. Je verliest je missie uit het oog. Het kost ook veel negatieve energie. Gods grote vijand lacht in stilte. De reactie van de Heere Jezus op Petrus is heftig. Petrus, waar bemoei jij je mee?

Jij, volg Mij! Het is meteen het laatste woord van Jezus in het evangelie van Johannes. Veelzeggend. Jezus volgen is vóór je kijken en letten op Jezus die de Meeste was en de laagste plaats innam, de meest verschrikkelijke plaats om verzoening te doen over onze zonden van hoogmoed en bemoeizucht. Voor je kijken is letten op Jezus die door Zijn Geest mensen met Zich verbindt om te laten delen in Zijn nederigheid en Zijn gehoorzaam volgen. Hij verandert de mensen. Tegelijk worden we geroepen levenslang te oefenen: U, jij, volg Mij

 

Ds. S.J. Verheij