Corona aanpassingen

In verband met het coronavirus moet er de komende periode worden gereserveerd voor het bijwonen van een kerkdienst. Verder zijn er gebruikersprotocollen opgesteld voor alle kerkelijke gebouwen en instructies en richtlijnen voor de kerkelijke medewerkers hoe te handelen gedurende de kerkdiensten.

Tijdens de diensten zijn er live beelden beschikbaar voor zowel de Grote kerk als de Maranathakerk. De collecte kan digitaal worden voldaan.

Gebruiksprotocollen