Domme en wijze bijbellezers

Begrijp je wat in de Bijbel staat? Soms voel je je wel dom, want dan begrijp je eenvoudigweg de woorden niet. Op catechisatie lazen we eens over het leven in de eerste christengemeente: ‘Zij verkochten al hun bezittingen en have’ (Handelingen 2: 45). Toen ik vroeg wat dat laatste woord betekende, zei iemand: ‘Daar liggen boten in’; hij verwisselde ‘have’ in ‘haven’. Een ander antwoordde: ‘dat eten paarden’; zij dacht aan ‘haver’ in plaats van ‘have’, eigendom, bezitting. Moeilijke taal soms. Wat een zegen dat er verschillende bijbelvertalingen zijn.

Begrijp je de Bijbel? Ik ken heel wat mensen die toen ze een trouwbijbel kregen of een bijbeltje ontvingen bij het verlaten van de basisschool dapper begonnen zijn. Uiteraard begin je bij het begin. Met Genesis gaat het goed: boeiende verhalen over het leven van de aartsvaders. Met de eerste hoofdstukken van Exodus loopt het gesmeerd. Maar daarna wordt het heel moeilijk, met al die vreemde wetten. Je kunt zo gemakkelijk verzanden. Je snapt niet waar al die regels, al die woorden voor dienen. Je voelt je dom, je legt ze aan de kant.

Nu gebeurt het ook wel dat je de woorden los prima snapt, maar de zinsconstructie doet je afhaken. Vooral hebben nogal wat mensen dat bij woorden van de apostel Paulus. Zijn gedachten zijn soms moeilijk te begrijpen. Soms ben je het misschien wel niet met hem eens en zeg je: ‘Paulus is mijn man niet’.

Dan ben je niet de enige en ook niet de eerste. Mij viel bij het lezen van de tweede brief van Petrus deze passage op: ‘Onze geliefde broeder Paulus heeft u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken… Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang worden verdraaid’ (3: 15-16).

Wie noemt Petrus nu domme bijbellezers? Mensen die Paulus niet begrijpen?

Nee, Petrus noemt iemand een domme bijbellezer als hij de woorden van Paulus en van de hele Bijbel verdraait, er een eigen draai aangeeft, alleen leest en tot zich neemt als ze hem uitkomen. Dan ben je iemand die in de gelijkenis die Jezus eens vertelt, zijn levenshuis niet op een rots bouwt, maar op zand (Matteüs 7: 24-27). Als dan straks het oordeel van God komt, zal je dat niet kunnen doorstaan.

Daarom is het belangrijk om geen domme, maar een wijze bijbellezer te zijn. Koop gerust eens een nieuwe bijbelvertaling. Zoek de uitleg van het Woord van God. Bid om de Heilige Geest, dat Hij het zo maakt dat je je leven naar dat woord van God wilt richten.

Dan ga je zingen (Liedboek Gezang 313; Weerklank 277), ook inzake de moeilijke passages, moeilijk voor je hoofd of moeilijk voor je hart.

        Een rijke schat van wijsheid
        schonk God ons in zijn woord.
        Hebt moed, gij die op reis zijt,
        want daarmee kunt gij voort.
        Gods woord is ons een licht,
        en elk die in vertrouwen
        daarnaar zijn leven richt,
        die zal er in aanschouwen
        des Heren aangezicht.

        Maar wie op ‘t woord vertrouwen
        dat uitging uit Gods mond,
        die kunnen veilig bouwen,
        hun huis heeft vaste grond.
        Des Heren woord maakt vrij
        van dienst aan vreemde machten;
        in ‘t woord herkennen wij
        zijn plannen en gedachten.
        Het rijk is ons nabij!