Goede Vrijdag

“Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent
en ik zal u rust geven”.
Mattheüs 11: 28 (HSV)

Waarom hebt  U mij verlaten?

Jezus moet het lijden in de totale eenzaamheid en verlatenheid dragen. Niemand kan Hem steunen of bijstaan, zelfs de Vader moet hem op dat moment loslaten. Als eerste hadden Zijn vrienden Hem verlaten en de vrouwen stonden van verre te kijken. Een godverlaten ziel draagt de zonden der wereld weg. Zoals de bok dat in de tempeldienst deed voor het volk Israël, zo moet Jezus dat doen als mens voor de hele wereld en voor alle tijden. Geen mens kan zich ook maar voorstellen hoe zwaar en eenzaam dat is geweest. De kracht van Zijn offer was zo groot dat de aarde ervan beefde, het voorhangsel in de tempel scheurde  en zelfs de doden stonden op. Ook de ongelovige hoofdman en zijn soldaten die dit meemaakten  waren zodanig onder de indruk  dat ze tot de conclusie kwamen: dit is werkelijk Gods zoon! We kunnen ons de spanning in de hemel niet voorstellen als het hele universum toekijkt hoe de Vader Zijn Zoon los moet laten en al dat lijden over Hem moet uitstorten. En daarna die geweldige ontlading en bevrijding als de Zoon Zijn taak heeft volbracht zonder te zondigen en zonder Zijn eigen belang te zoeken of te dienen. Dit was het grootste moment in de geschiedenis: God die de wereld weer met Zich verzoende door zelf de straf te dragen die wij verdienden. Hoe toepasselijk is de liedregel:

“Als een roos, geplukt en weggegooid,
droeg Hij de straf en dacht aan ons,
meer dan ooit!”.

Jezus roept ook naar ons: “Waarom heb je mij verlaten? Ik heb alles voor jou volbracht! Ik heb mijn liefde voor jou tot het uiterste aan het kruis gegeven. Waarom besef je niet hoeveel het Mij gekost heeft om jou te redden? Er is niemand die méér liefde aan jou getoond heeft, waarom blijf je dan van verre staan en kom je niet dichterbij?”

Piet Wielaard