Valentijnsdag

Vandaag is het Valentijnsdag. Verborgen verliefden sturen meestal anonieme liefdesverklaringen aan uitverkorenen. Ook is het een goede gelegenheid om blijk te geven van gevoelens van dankbaarheid en respect. Bloemen of andere kleine geschenken verwarmen harten. Het is een gewoonte die afkomstig is uit Engeland. De commercie heeft er in de slappe maand februari wel wat in gezien.

Valentijn

Waar komt dit nu vandaan? De naam ‘Valentijnsdag’ is afgeleid van de heilige Valentinus. 14 februari 269 is zijn sterfdag. Hij was waarschijnlijk priester in Rome, misschien later bisschop in Terni. In ieder geval stierf hij als martelaar. Hij beleed openlijk dat Jezus Christus zijn Heer was. En dat mocht je toen niet openlijk zeggen.

Valentijn is heilig verklaard. Volgens de roomse traditie zou hij nu voorbede kunnen doen voor mensen. Zoals Sint Nicolaas vooral betrokken is bij zeelieden, is Valentinus’ speciale afdeling mensen die aan vallende ziekte lijden, mensen die vallen.

Ons Kerkblad is geen reclameblad van een cadeauwinkel. We staan niet in de traditie van het voorbede doen door heiligen die ons in het geloof zijn voorgegaan. Toch kan Valentijn ons in zekere zin helpen.

Mensen kunnen vallen, struikelen, uitglijden. Dat kan overal gebeuren. Vooral in de winter. Binnenkort vertrekken heel wat mensen naar de wintersport. Ze moeten uitkijken want een uitglijder heb je zo gemaakt. Dat kan op ski’s, maar ook lopend. Als je door de bergen loopt, kun je zomaar van het pad afgaan, in een ravijn terechtkomen.

Nu is er wel een truc om daaraan te ontkomen. Dan moet je je voeten zetten in het spoor waar anderen al gelopen hebben. Als plotseling het spoor ophoudt, weet je dat je stoppen moet, anders duik jij ook het ravijn in. Belangrijk is je treden te zetten in het spoor van je voorganger.

Psalm 17

Met Psalm 17 zingen we:

Ik zet mijn treden in uw spoor
opdat mijn voet niet uit zou glijden
wil mij voor struikelen bevrijden
en ga mij met uw heillicht voor.

Het gaat hier over het spoor van de Here God. Over het smalle pad dat ten Leven leidt. Over Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Over Jezus Christus. Als je Hem volgt, kom je niet om, maar kom je veilig aan.

Een mens kan in zonde vallen. Dan dreigt de afgrond. Maar er is een heillicht. Er is een Heiland. Het doopformulier zegt het zo mooi: “Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen”. Overigens ook niet in zonde blijven liggen. Neen, dan mogen we het verwachten van Hem die vooraan gaat. Hem mogen we volgen van lijden tot verheerlijking. Hiervoor hebben we niet de voorbede van welke heilige dan ook nodig. We hebben de Heiland zelf. Dat is genoeg. Volg Hem maar.

Op Valentijnsdag kun je een anonieme geliefde verrassen. In de kerk doen we het anders. We hebben geen anonieme geliefde maar een geliefde die zich bekend gemaakt heeft en die ons kent. Zullen we Hem verrassen door Hem stil en moedig, met vallen en opstaan, te volgen?