1 2 3 4 Wandelteam

Ook na de zomervakantie hopen we weer met vrouwen uit alle wijken te gaan wandelen. Hierbij alvast de datums voor het nieuwe seizoen.

In het Kerkblad wordt steeds aangegeven waar vandaan we vertrekken. Tijd van vertrek is telkens 19.15 uur.

We wandelen ongeveer anderhalf uur. Opgave is niet nodig.  De data zijn: dinsdag 17 september, donderdag 10 oktober, donderdag 14 november, maandag 9 december, dinsdag 14 januari, woensdag 12 februari, donderdag 12 maart, maandag 20 april, dinsdag 12 mei en woensdag 18 juni.

De agenda’s kunnen worden ingevuld…

Voor vragen: Elize Vlot en Alet Sparrenboom aletsparreboom@hetnet.nl