40 dagen

‘40 dagen bleef Jezus in de woestijn, waar Hij door de satan op de proef werd gesteld., Marcus 1: 12.
‘Gedurende 40 dagen is Hij in hun midden verschenen…, Handelingen 1: 3

Toen ik nog werkzaam was als bedrijfseconoom, was ik in deze tijd van het jaar vooral bezig met het samenstellen van de jaarrekening. Cijfers van kosten en opbrengsten zette ik tegenover elkaar in de hoop op een gunstig resultaat. Ook over het kerkelijk leven in onze gemeente zal een jaarrekening verschijnen met daarin cijfers van al uw kerkelijke bijdragen en de verschillende kostenposten waar die aan zijn besteed. Kerkrentmeesters onder ons en medewerkers van het Kerkelijk Bureau zijn hier maar wat druk mee en weten hier alles van. Cijfers spelen ook in de Bijbel een grote, vaak symbolische rol.
Woensdag 26 februari, in de Roomse traditie Aswoensdag genoemd, is de vastentijd of lijdenstijd begonnen. Het is de periode van 4 dagen plus 6 weken van 6 dagen voor Pasen, is samen 40. De zondagen doen niet mee; dat blijft de dag van de opstanding van de Heer, eerste dag van de week, een feestdag, dan wordt er niet gevast.
Voor een christen zou je de periode van 40 dagen (of 40 jaar; denk aan de uittocht uit Egypte) kunnen zien als een periode van beproeving, toewijding of een nieuw begin.
Jezus zelf was 40 dagen en 40 nachten in de woestijn zonder iets te eten. Vervolgens is Hij door de duivel op de proef gesteld. Een verleiding waar alles van afhing: zou Hij meegaan in de valse bijbel-tekst-uitleg van satan? Zou Hij in ruil voor macht Zich voor hem neerbuigen en hem aanbidden? Wij weten het al. Hij overwon. 40 dagen heeft Hij nog, na Zijn opstanding uit de dood op de 3e dag, rondgewandeld op aarde. Hij is verschenen aan velen om te bewijzen dat Hij leefde en om met hen te spreken over het koninkrijk van God…
Niet om Christus na te doen, maar wat is erop tegen als wij in de komende 40 dagen-tijd ons eens te meer afvragen wat het betekent dat wij met Hem zijn gestorven en opgestaan tot een nieuw leven? (Romeinen 6: 4).

Het nieuwe adres van zuster A.M. Vervelde-Hagoort is IJsvogelplein 333, 3334 XM Zwijndrecht. Na verschillende breuken in been en knie is het voor haar niet meer mogelijk in haar appartement aan de Lijsterweg te blijven wonen.

Goede tijd van bezinning gewenst.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.