A Word from the Pastor

Maar de vrucht van de Geest is: …vriendelijkheid
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

Van moeder Theresa las ik de volgende uitspraak: ‘Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.’ Hoe waar is dit, vooral in tijden van crisis en stress kan een ontmoeting met een vriendelijk mens je dag helemaal goed maken. In Paulus’ brief aan de Filippenzen schrijft ook hij dat het mooi is als iedereen u zou kennen als een vriendelijk persoon: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’ Vreugde en vriendelijkheid liggen hier dicht bij elkaar: beide horen bij de vrucht van de Geest. Vriendelijkheid heeft alles te maken met een milde en vriendschappelijke omgang met de mensen om je heen. Juist wanneer er sprake is van vijandigheid, van verzet en conflict met jezelf of anderen is het belangrijk om in de stijl van het Koninkrijk en zijn/mijn Heer te reageren: met de vriendelijkheid van Christus, gedreven door zijn Geest.

De Here zegent u en Hij behoedt u, Hij doet Zijn aangezicht over u lichten en geve u Zijn vrede.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.