A Word from The Pastor

Leven gericht op de Geest
‘Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil’ (Romeinen 8: 5).

In Romeinen 8 wordt, geïnspireerd door de Heilige Geest, door Paulus haarfijn uitgelegd wat het verschil is tussen een leven waarin jijzelf aan het roer staat en een heilig leven gericht op wat Gods Geest wil geven. Veel van wat ik zelf wil, breng ik ook heus wel in gebed bij de Heer. Maar laat ik vervolgens Zijn vernieuwende werk werkelijk toe? En laat ik mij in mijn hart raken door ‘het nieuwe leven in Zijn Koninkrijk’? Een leven geleid door Gods Geest betekent in essentie loslaten wat je zelf wil en ‘leren te willen’ wat de Geest wil. En dat is: vrede, liefde, trouw, oprechtheid, kracht, mildheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. Gods Geest, in wiens naam wij gedoopt zijn, wil Jezus zichtbaar maken in uw en mijn leven. Dat is Gods doel met ons leven, zoals staat in 2 Korintiërs 3: 18: ‘… wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor’. Laat je daarom leiden door die heilige Geest. En als je merkt dat je je toch weer laat leiden door wat je zelf wil, merk dat dan op, laat het los. Richt je vervolgens op de krachtige en liefdevolle aanwezigheid van God zelf in je leven. Steeds opnieuw. Hij is bij je, elke dag. ‘Geprezen zij de Heer, dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons’ (Psalm 68: 20).

Gebed en groet

Roep Hem te hulp in tijden van nood, Hij zal je redden, en je zult Hem eren.
(Psalm 50: 10).

Vredegroet.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93