Afscheid

Via dit bericht neem ik afscheid van u als koster van de Grote Kerk. Vanwege diverse omstandigheden heb ik vanaf november 2021 mijn kosterswerk niet kunnen doen en
per 1 april a.s. heb ik een andere baan.
Vanaf 2017 was ik uw koster en ik wil u hartelijk danken voor de in het algemeen goede contacten en fijne samenwerking met velen van u.
Wij wensen u alle goeds toe, onder Gods zegen.
Mede namens mijn vrouw Ria,
Huib de Mul