Algemene Kerkenraad

Bericht uit de Algemene Kerkenraad
Op 26 januari kwam de Algemene Kerkenraad voor het eerst dit jaar bij elkaar.
Ook dit keer werd als gewoonlijk begonnen met het bespreken van een geestelijk onderwerp. We bespraken het laatste hoofdstuk van het al lang gebruikte boekje van Anselm Grün, ‘Bezielend leidinggeven’ dat gaat over ‘Het doel van leidinggeven – spirituele organisatiecultuur’. Deze besprekingen zijn een mooi instrument voor wat diepgaander onderlinge gesprekken.
Verder werden de verslagen behandeld van de gesprekken die de voorzitter en scriba hadden met verschillende groepen:
Identiteitscommissie Waardeburgh, Vertrouwenspersonen, Afvaardiging KopS-Pand33, Gereformeerde kerk.
Het belangrijkste onderwerp van de vergadering was het bespreken van de financiële situatie die ontstaan is door de laatste ontwikkelingen. De hele maatschappij wordt hierdoor beïnvloed en uiteraard gaat dit ook niet aan de kerk voorbij. Het heeft invloed op de komende reguliere uitgaven, maar ook op de plannen de we hebben met het Huis van de Kerk. Het College van Kerkrentmeesters maakt hierover uitgebreide berekeningen en prognoses en deelt deze in de komende tijd met de kerkenraden en gemeente, zodat goed doordachte, breed gedragen besluiten kunnen worden genomen. Mogen we ook uw gebed vragen voor dit belangrijke werk achter de schermen?

Communicatieplan
Zoals al eerder gemeld, wordt er vanuit de Algemene kerkenraad nagedacht over de communicatie binnen onze gemeente. Het doel daarbij is om voor iedereen binnen onze gemeente de uitwisseling van informatie zo goed mogelijk te organiseren. Voor de huidige communicatie worden veel middelen gebruikt, de belangrijkste zijn het Kerkblad, de Website en de Kerk-app. De inhoud en onderlinge afstemming tussen deze middelen is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren is een communicatieplan nodig.
Daarbij wordt een model van de PKN gevolgd in 6 stappen.
De basis hiervoor is een inventarisatie van doelgroepen (Met wie?), onderwerpen (Waarover?) en waarom (Met welk doel?). Om deze inventarisatie zo compleet mogelijk te laten zijn is inbreng vanuit de gemeente nodig. Daarom bij deze de oproep om mee te denken. Het gaat hierbij vooral om gemeenteleden die zelf regelmatig naar de gemeente toe communiceren. Bijvoorbeeld ambtsdragers, (club)leiding, evangelisatiemedewerkers, werkgroepen, commissies, enzovoort, enzovoort.
Meedenken kan op twee manieren:
1. Via mail (scribaatak@hervormdsliedrecht.nl)
Geef dan duidelijk aan:
a) Doelgroep;
b) Welke onderwerpen voor die doelgroep;
c) Waarom deze onderwerpen belangrijk zijn.
2. Tijdens een bijeenkomst waarbij we samen bovenstaande
inventarisatie proberen te maken.
Als je naar deze avond wilt komen is het handig als je je vooraf aanmeldt via (scribaatak@hervormdsliedrecht.nl) zodat daar met de organisatie rekening mee gehouden kan worden.
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 februari om 19.30 uur in de grote zaal van de Maranatha Kerk en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
We gaan dus nog niet nadenken over de vorm (Website, Kerk-app, Kerkblad enz.), dat komt later. Als je de opzet van de aanpak eerst wilt lezen kun je deze opvragen via eerder genoemd mailadres.
We hopen op een grote respons, want communicatie is voor ons allemaal belangrijk.
Namens de Algemene Kerkenraad, Pieter Vlot (scriba)