Ambtsdragerverkiezingen

Vorige week is er een kerkenraadsvergadering geweest met als enige agendapunt de verkiezing en benoeming van ambtsdragers in de ontstane vacatures. We danken de gemeenteleden die namen voor kandidaten hebben ingediend. Deze personen zijn mede in de overwegingen betrokken. De door de kerkenraad verkozen en in de vacatures benoemde gemeenteleden worden volgende week (week 44) bezocht met de benoemingsbrief. In het Kerkblad van volgende week wordt de kandidatenlijst benoemden gepubliceerd en de zondag daaraanvolgend afgekondigd. We vragen u om de benoemingen op te dragen in uw gebed zodat de mensen de vrijmoedigheid krijgen het ambt te aanvaarden en we met elkaar kunnen werken aan de opbouw van onze gemeente.