Belijdenisdienst: een terugblik

Na uitstel van een half jaar en een aantal last minute wijzigingen was het voor de belijdeniscatechisanten dan eindelijk zover. In een dienst waarin werd voorgegaan door onze oud-predikant ds. Sparreboom en Willem Koudijs deden acht gemeenteleden belijdenis van hun geloof. Helaas waren er twee catechisanten niet bij. Bij één van hen
was corona geconstateerd. Met twee opgenomen filmpjes, die, met dank aan het ‘beamteam’, waren toegevoegd aan de presentatie, waren ze toch een klein beetje in de dienst aanwezig.
De tekst in de dienst was uit Johannes 15: 9-17, waar Jezus de discipelen vertelt dat hij
hen liefheeft en dat zij, wanneer zij zich aan de geboden houden, in zijn liefde blijven. Liefde voor elkaar en voor Christus is het allerbelangrijkste!
Nu ervaar ik dat dit voor buitenstaanders vaak lastig te behappen is. Ze zien de geboden van God vaak als een keurslijf van regels. Laten we er echter eens vanuit gaan dat we met onze aardse ouders een goede band hebben. Voor mij geldt dat in ieder geval. Toen ik nog jong was, zuchtte ik ook weleens onder die regels van mijn ouders, aan hun liefde hoefde
ik echter niet te twijfelen. Ze hadden het beste met me voor! Toen ik ouder werd kwamen we ook steeds dichter bij elkaar. Uit respect en liefde voor je ouders, probeer je hen dan ook zo min mogelijk pijn te doen met je gedrag. En als dat af en toe toch gebeurt, doet dat ook jezelf pijn, maar je weet zeker dat ze er toch altijd voor je zijn en je vergeven wat je verkeerd doet.
Laten we dit dan eens doortrekken naar onze hemelse Vader en Jezus. Hun liefde voor ons is nog veel groter dan die van aardse ouders ooit kan zijn. Jezus gaf zijn leven voor zijn vrienden! Zou het dan voor ons zo’n keurslijf zijn om ons aan de geboden te houden? Volgens mij zou de wereld er heel anders en beter uitzien als we ons aan deze geboden zouden houden, of het nu die uit het oude testament zijn, of daar waar Jezus zegt: ‘elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad’. Is dat dan zo’n keurslijf? Volgens mij niet. En we krijgen dan ook nog eens een keer ‘de volkomen vreugde van Jezus’. Lijkt dat je niet wat, daar kun je toch alleen naar verlangen en je best voor doen? En deze vreugde gaat veel verder dan blijdschap of genot. Deze vreugde betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. Daar kunnen de catechisanten van meepraten.
Maar wel mag je jezelf een kind van God weten en bij hem ben je meer geborgen dan hier op aarde ooit mogelijk is.
De boodschap geldt dus niet alleen voor de onze nieuwe belijdende leden, maar voor ons allemaal. Heb Jezus lief en wandel in VREUGDE!