Belijdenisgroep wijken 1 en 2

Het zal wel even wennen zijn, voor zowel de catechisanten als de catecheet, dat we onze bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis hebben afgerond. We kijken terug op een mooi, inspirerend en leerzaam seizoen. Het smaakte naar meer. Daarom hebben we afgesproken in het nieuwe seizoen nog een aantal keren samen te komen om thema’s te bespreken die nog wat zijn blijven liggen. Overigens bedraagt de opbrengst van de geldbus, bestemd voor het project van Arjan Versluis, die aan de muskathlon in Zuid-Korea ten behoeve van de vervolgde broeders en zusters in Noord-Korea gaat deelnemen, het mooie bedrag van € 246,20.
Allen hartelijk dank.