Benoeming scriba wijkkerkenraad 2

In de vergadering van de wijkkerkenraad van afgelopen maandag heeft br. Gijs de Waard aangegeven beschikbaar te zijn als scriba. De kerkenraad heeft daar met dankbaarheid kennis van genomen, en Gijs benoemd in de vacature die ontstaat vanwege het afscheid van br. Krijn Schep. Er ontstaat nu wel een vacature voor ouderling-kerkrentmeester, waarin we bij de volgende benoemingsronde een gemeentelid hopen te kunnen benoemen. In de komende periode zal de overdracht van het scribaat plaatsvinden.