Bericht uit Suriname

In tijden van een Surinaamse economische crisis liet een paar weken geleden onze grootste klant de “Medische Zending” weten dat er geen contractverlenging zou plaatsvinden. Hierdoor wordt er opeens veel minder door de MAF gevlogen in Suriname. Daarnaast werkt de MAF al enige tijd aan het verkrijgen van een vereist certificaat, maar dat is nog niet af. Daarom is het nu voor ons onduidelijk wanneer we wel of geen toestemming krijgen om een vlucht te mogen uitvoeren.
Iedere vlucht weer vragen wij ons af of de toren wel toestemming geeft om te vliegen. Dan gebeurt het ook nog dat je op een ochtend een zendelingenechtpaar naar Lawa wilt vliegen (een indianendorp in het binnenland van Suriname) en het vliegtuig wil niet starten (iets wat vrijwel nooit voorkomt), je ontlaadt en brengt heel de lading naar het volgende vliegtuig. Je vraagt aan de toren of je mag starten/vliegen en dit wordt toegestaan, dan ben je dankbaar…Onze piloot Andy wil landen op Lawa maar moet een doorstart maken vanwege de gesteldheid van de baan. Bij een tweede poging om te landen lijkt alles goed te gaan, totdat blijkt dat 2/3 deel van de baan dermate glad is dat zelfs met pompend remmen, de baan net iets te kort is. Hij schuift van de baan af, raakt een afgezaagde boomstronk en staat stil, met schade. God zij dank, geen gewonden. Maar de schrik zit er toch behoorlijk in. Wel is er materiële schade, los van wat butsen en zware schaafplekken zijn ook 4 bouten kapotgetrokken van het voorwiel. Het vliegtuig kan dus niet meer terug naar de thuisbasis, net als Andy die de volgende ochtend pas terug naar Zorg en Hoop komt. Wat volgens ons een incident is vanwege een zeer gladde baan, wordt door de autoriteiten anders gezien. Korte tijd later hoort Andy dat hij gedurende het onderzoek niet mag vliegen. Een reactie uit het zendingsveld van Lawa zet ons aan het denken. Want in dit indianendorp vindt na veel geestelijke strijd een enorme christelijke groei plaats waar zelfs naburige dorpelingen op af komen. De MAF staat in dit dorp bekend als de vliegdienst waarop iedereen vertrouwt. We brengen artsen, dominees, zendelingen, schoolmateriaal. De avond na ons incident in Lawa wordt er prompt een dankdienst georganiseerd in het dorp om God te danken dat er geen ergere dingen gebeurd zijn. Volgens de inwoners van Lawa komt de crisis waar MAF Suriname nu doorheen gaat, door de Slechte die probeert de christelijke groei in het dorp te stoppen. Wij delen hun mening. Maar God laat niet varen wat Zijn hand begon. Wij vragen dringend om het zendingswerk in Suriname te gedenken in uw gebeden.
Miguel en Greet Peters.