Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 10 oktober :
Doopdienst
In de morgendienst in de Grote Kerk zal de Heilige Doop worden bediend aan Henry Philippus, zoon van Antonius Leonardus en Vania Nita Rukmanti Meijer.  De moeder komt uit Indonesië en we zijn heel blij dat ook haar ouders eindelijk in Nederland konden komen om hier bij de doop van hun eerste kleinzoon aanwezig te kunnen zijn.
In de dienst lezen we opnieuw een passage uit het Bijbelboek Handelingen. In het tweede deel van hoofdstuk 16 wordt de boeiende geschiedenis verteld van de gevangenschap van Paulus en Silas in Filippi. Na een grote aardbeving en op het getuigenis van Paulus komt de cipier tot geloof. Hierna worden hij en zijn hele huis gedoopt. Een mooi gedeelte op een doopzondag. Kerntekst is Handelingen 16:31: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten’.

Ds. G.J. Mink

Tweeluik ‘Geloven en Werk’
Tijdens de avonddiensten van 10 en 24 oktober wil ik in een tweeluik met jullie inzoomen op het thema ‘Geloven en je werk’. We gebruiken dat woord ‘werk’ dan voor elke betaalde of onbetaalde activiteit die wij doelbewust verrichten en die ten goede komt aan het algemene welzijn van onze medemensen en de schepping. Dat gaat ons dus allemaal aan! ‘Werk’ is eenvoudig gezegd dat waar je de meeste uren van de dag/week mee bezig bent.
Het is de bedoeling dat deze avonddiensten geen eenrichtingsverkeer zijn, maar dat we de diensten sámen proberen zo concreet mogelijk te laten aansluiten bij uw en jouw leef- en werkwereld. Zo kunnen we elkaar als samengekomen gemeente toerusten met het oog op de werkweek, waarin we elk ons weegs gaan in Gods wereld.

Voorbereiding 1ste themadienst
Om een beter beeld te krijgen van het werk dat u en jij doet, zou ik het mooi vinden als jullie daarvoor de gemeente-app Kerkklets willen gebruiken. Misschien heb je die nog niet gedownload en kan deze oproep je over de drempel helpen! Bij het invullen van je persoonlijke profiel, kun je twee ‘functies’ vermelden. Sommigen van jullie die de app al gebruiken, hebben daar een kerkelijke functie vermeld.
Maar het lijkt mij mooi als we als eerste functie vermelden wat voor werk (zie de definitie hierboven) we doen búiten de kerk. En dan op de tweede regel je evt. rol bínnen de gemeente.
Als je je vervolgens abonneert op de groep Kerkplein 1-2 kunnen we van elkaar zien waar ieder van ons Jezus volgt als we niet samen zijn als gemeente. Waarom dat van betekenis is, komt uiteraard in het tweeluik aan de orde. Ik hoop dat je meedoet!