Bloemstukken in de kerk

Bloemstuk Advent 2015
Advent is de periode van verwachting en bezinning. De voorbereiding op Kerstmis, waarbij het wonder van de geboorte van Jezus wordt gevierd. Bloemen spreken een taal die verder reikt dan woorden. Symbolisch bloemschikken is dan ook meer dan kerkversiering. Er wordt geprobeerd het thema zichtbaar/aanschouwelijk te maken en daardoor iets van Gods boodschap en liefde door te geven, vaak met materiaal dat onze Schepper zelf heeft laten groeien. De bloemstukken hebben dus iets meer te vertellen dan anders en kunnen helpen nadrukkelijker stil te staan bij Jezus’ geboorte. Het kerkelijk jaar in kleuren:
1e zondag van Advent – paars
2e zondag van Advent – paars
3e zondag van Advent – paars of roze
4e zondag van Advent – paars of wit
Kerstnacht, Kerstfeest – wit

Gebruikte materialen:
Paars: bessen van callicarpa en paarse sierkool.
Kolen worden in de volkstraditie verbonden met een nieuwe geboorte. Aan het licht komen, geboren worden, tot leven komen. Daarom wordt er een overgang gemaakt van donkerpaars, de kleur van de adventstijd, naar het wit van de kerst.
We kunnen de 3e zondag van Advent roze rozen gebruiken.
Roze: Licht dat doorbreekt. Op deze zondag breekt het licht van het komende feest door en gaat paars veranderen in roze.
We kunnen de 4e zondag van Advent de bloemen vervangen door witte sierkolen of als dat er niet is, door bloeiende witte lelies.
Lelie: onschuld, zuiverheid door haar witte kleur, zoete geur en schoonheid.

Gedicht:
Een verborgen begin
Verdiept, geworteld.
Een stronk loopt uit een nieuwe loot
Aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
Komt tot bloei.