Catechese en belijdenis wijk 3 & 4

Over een paar weken beginnen de catechisaties weer. Dat betekent eveneens dat er een begin wordt gemaakt met de belijdeniscatechisatie. Wij willen graag met u/jou in contact komen als er bij u/jou het verlangen leeft om in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht Zijn Naam te belijden. De Heere is het waard om gediend en beleden te worden! Tegelijkertijd kan er onzekerheid en twijfel aan onze kant zijn: kan ik dat wel? Is dat wel voor mij? Toch is het goed om biddend een keuze te maken. Geen keuze maken is ook een keuze! Mocht u/jij behoefte hebben om er eerst eens over te praten, dan kan dat natuurlijk altijd. Neem daarvoor contact op met uw/jouw blokouderling of met ds. H.J. van der Veen.

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoeveel groepen er gevormd zullen worden.

In verband met de vacature in wijk 3, wordt de belijdeniscatechese samen met wijk 4 gegeven (maandagavond om 20.00 uur in de Maranathakerk), behalve als die groep te groot wordt. In dat geval zal er gekeken worden naar een groep voor wijk 3.

Met het oog op een goede planning is het derhalve van groot belang om te weten of u/jij dit jaar belijdeniscatechese wilt gaan volgen. Wij willen graag vóór 15 september weten of u/jij dit winterseizoen meedoet.

Voor alle duidelijkheid: het volgen van de belijdenis-catechisatie betekent niet, dat u/jij ook verplicht bent om belijdenis te doen. De ervaring leert echter wel, dat een intensieve voorbereiding een geestelijk groeiproces teweegbrengt.

Wij verzoeken u/je vriendelijk om contact op te nemen met ds. H.J. van der Veen (wijk 4) per e-mail: