Collecte Israëlzondag

D.V. zondag 6 oktober is het zoals ieder jaar op de eerste zondag van oktober weer Israëlzondag. Op deze dag zal de diaconale rondgang een speciaal bestemd zijn voor een doel in Israël. Deze keer hopen wij op uw gaven te mogen rekenen voor de Israëlische organisatie Be’ad Chaïm. Zij zetten zich in voor de bescherming van vrouwen en ongeboren kinderen, door onderwijs, counseling en andere praktische diensten aan te bieden en zo vrouwen in staat te stellen om voor het leven te kiezen. Door te voorzien in steun, zoals counseling voor degenen die aan het Post Abortus Syndroom (PAS) lijden, bescherming te bieden aan dakloze moeders en te voorzien in de praktische behoeftes van baby’s, redt en verandert Be’ad Chaïm niet alleen levens met de liefde van God, maar beïnvloedt zij ook de publieke opinie op een landelijke schaal, want ondanks het diepe ontzag voor het leven dat zij heeft, is Israël één van de weinige landen in de wereld, waar het toegestaan is om een baby tot aan de geboorte te aborteren. Met haar sponsor programma Project Mozes, voorziet Be’ad Chaïm in tastbare voorzieningen voor moeders in nood. Dit initiatief steunt vrouwen die ervoor kiezen om hun baby’s te houden, door een heel jaar lang te voorzien in de behoeftes van de baby. Laten we het werk van Be’ad Chaïm in zowel gaven als gebed ondersteunen! Wie een gift wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Be’ad Chaim. Dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Mark Teeuw