COLLECTEN zondag 22 maart

Collecten zondag 22 maart 2020

1e rondgang: Diaconie
2e rondgang: Kerkrentmeesterlijk beheer

De kerkdiensten van zondag 15 maart worden live uitgezonden via kerkradio en internet.
Wilt u bijdragen aan de collecten, dan willen wij u vragen om uw bijdragen via de bank over te maken, onder vermelding van Collecte 22 maart.

NL60 RABO 0373 7290 14 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht
NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht

Van harte aanbevolen en dank voor uw giften.

Een goede zondag en gezegende diensten gewenst.