De Herberg

Boekje met Herbergwandelingen
Bewegen, bewonderen en bezinnen
Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden gestimuleerd om de prachtige omgeving van de Pietersberg te verkennen. Ze genieten van de monumentale bomen, de sprengbeken met watervalletjes en de uiterwaarden met schitterende wolkenluchten aan de Neder-Rijn. Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te maken, maar kan ook gebruikt worden om eens wat dieper over het (geloofs)leven na te denken. Met het oog op dat laatste zijn er retraitewandelingen gemaakt; korte wandelingen met teksten en vragen die tot bezinning leiden. Om die wandelingen voor een groter publiek toegankelijk te maken, verschijnt er in mei een boekje met vier wandelingen. Alle wandelingen beginnen op het terrein van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag tot zaterdag (9.30-16.00 uur) koffie-to-go verkrijgbaar is.
Hebt u belangstelling voor het boekje (in een cadeaudoos met nog wat andere presentjes) dan kunt u contact opnemen met de Herberg. Kosten: € 10,- exclusief porto.
Zie ook www.pdcdeherberg.nl. Bestellen: info@pdcdeherberg.nl

Vrijwilligerswerk voor jou
Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:
– Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond
– eens per maand;
– Gastvrouw voor de maandag of vrijdag – eens per 14 dagen;
– Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus
– twee weken;
– Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september
– 5 of 10 maanden.
Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.
Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 0263342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.