Diaconale collectedoelen

Zondag 15 mei was de collecte in alle wijken bestemd voor het Werelddiaconaat.
De diaconie zal de opbrengst van deze collecte bestemmen voor steun aan Venezolaanse vluchtelingen. Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp. We doen dit via Project1027, een verwijzing naar Lucas 10: 27 waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
De collecteopbrengst van D.V. zondag 22 mei komt algemeen ten goede aan onze Diaconie.
Op Hemelvaartsdag, donderdag┬á 26 mei, wordt de opbrengst van de gezamenlijke dienst van wijk 1 en 2, met de Gereformeerde Kerk, bestemd voor het Werelddiaconaat (een algemeen doel). Het collectedoel van wijk 3 en 4 betreft op Hemelvaartsdag de Christelijke GGZ organisatie Eleos. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Het werken aan herstel gaat verder dan alleen het terugdringen of genezen van een ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cli├źnt heeft, wordt gewerkt aan persoonlijk herstel en wordt gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in deze gesprekken.
Op D.V. zondag 29 mei komt de collecteopbrengst tevens algemeen ten goede aan de Diaconie.
U kunt aan het einde van elke dienst uw gift geven in de collectezakken. Een digitale gift is meer dan welkom (om reden van de automatische verwerking). Via onze site of de app is het eenvoudig de betreffende doelen te selecteren. Dank voor uw giften. Uw gebed voor de vermelde doelen is tevens waardevol.
Namens de Diaconie, Elize Vlot en Huib Visser