Doel Biddagcollecte

Op D.V. woensdag 13 maart 2019 is het Biddag voor gewas en arbeid. Als College van Kerkrentmeesters brengen wij deze dag graag onder uw aandacht, met name de vele arbeid die ook in onze gemeente wordt verricht. In al ons werk in en voor onze gemeente zijn we afhankelijk van de Zegen van de Heer. Wij vragen u dit werk, dat binnen onze gemeente gedaan mag worden, op te dragen in uw persoonlijke gebeden. U kunt dit werk ook financieel ondersteunen via de Biddagcollecte (de 2e rondgang op woensdag 13 maart) of via bankrekeningnummer:

NL60RABO0373729014 t.n.v. Hervormde Gemeente te Sliedrecht o.v.v. Biddagcollecte.