Gebedsteam

Op verzoek van de kerkenraad zal er ook in de Grote Kerk voortaan een gebedsteam zijn. Aan het einde van al onze diensten staan we klaar, om met u/jou te bidden. Samen met je de dingen die je bezighouden bij God te brengen. Dingen die je moeilijk vindt, waar je tegen opziet, waar je mee zit. Dat kan van alles zijn: een moeilijk gesprek, repetitie, twijfel, enz. Maar ook de dankbaarheid en vreugde. Samen de dingen voor God brengen. Het kan soms zo bemoedigend zijn, door anderen je naam voor God te horen noemen. U/jij die gebed vraagt, wordt gesteld in de aanwezigheid van God onze Vader. En God wordt gevraagd je te zegenen met Zijn genade en liefde, Zijn nabijheid. Het gaat dus ook om de gewone ‘kleine’ dingen. Het is niet bedoeld als laatste strohalm/redmiddel als al het andere niet meer helpt. Maar gewoon gemeente zijn, samen voor Gods aangezicht staan.