Gebedsteam in beeld

Moet dat nou, als gebedsteam bidden in het zicht van anderen? Zoals u mogelijk al opgemerkt heeft staat het gebedsteam niet in een aparte ruimte, maar vooraan in de Maranathakerk na afloop van de dienst. Waarom?, vraagt u zich mogelijk af. Het is een bewuste keuze vanuit het gebedsteam om dit niet in een aparte ruimte te doen. Bidden mag gezien worden. Bidden is niet iets geheimzinnigs, maar onderdeel van gemeente zijn. Niet vanuit uiterlijk vertoon, maar vanuit bewogen omzien naar elkaar. En dat mag zichtbaar zijn. Wellicht dat het voor u een drempel is om op deze manier gebed te vragen. Probeer het dan te zien als een geloofsdaad. Gebed is niet iets om u voor te schamen. Gebed is een krachtig wapen. Geloofsleven kan niet zonder gebed. We hopen en bidden dat u als gemeente de vrijmoedigheid mag hebben om gebed voor uzelf te vragen als u daar behoefte aan heeft. Dat het tot zegen mag zijn.