Gedenken van de overledenen

Op 27 november 2017 overleed Cornelia Blom-Blokland in de leeftijd van 83 jaar.
Tekst: ‘In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.’
Psalm 4: 9

Op 6 december 2017 overleed Jannigje Cornelia van Gangelen-Boganen in de leeftijd
van 76 jaar.
Tekst: ‘De Naam van de HERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en is onaantastbaar.’
Spreuken 18: 10

Op 27 december 2017 overleed Cornelis Hendrik ‘t Jong in de leeftijd van 97 jaar.
Tekst: ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.’
Psalm 23: 2 en 3

Op 11 januari 2018 overleed Neeltje Costerus-de Kluiver in de leeftijd van 96 jaar.
Tekst: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu aan tot in eeuwigheid.’ Psalm 121: 8

Op 17 januari 2018 overleed Aaltje Klop-Kraaijeveld in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘U bent aan alle kanten om mij heen. Uw hand rust op mij.’
Psalm 139: 5

Op 12 februari 2018 overleed Antonius Béguin in de leeftijd van 93 jaar.
Tekst: ‘Ook heeft Hij hun de eeuwigheid in het hart gegeven’
Prediker 3: 11

Op 3 maart 2018 overleed Barbera Adriana Heijkoop-Kalkman in de leeftijd van 88 jaar.
Tekst: ‘Ere zij aan Hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt.’
Gezang 255: 2

Op 9 maart 2018 overleed Pieter Willem Visser in de leeftijd van 66 jaar.
Tekst: ‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer.’
Romeinen 8: 38 en 39

Op 16 maart 2018 overleed Gijsbertje van Heteren-de Groot in de leeftijd van 94 jaar.
Tekst: ‘De liefde zal nooit vergaan.’
1 Korintiërs 13: 8

Op 21 maart 2018 overleed Emma Hendrika Korporaal-Moerman in de leeftijd van 73 jaar.
Tekst: ‘God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.’
Prediker 3: 11

Op 29 maart 2018 overleed Jacob Verschoor in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt, als zijn hoop gevestigd is op de Heer, zijn God.’
Psalm 146: 5

Op 19 april 2018 overleed Annigje van den Enden-de Boon in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: ‘De Heer is mijn herder’
Psalm 23: 1

Op 30 april 2018 overleed Nico Vermeulen in de leeftijd van 82 jaar.
Tekst: ‘Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?’
Psalm 27: 13

Op 18 mei 2018 overleed Johan Jacob Juch in de leeftijd van 83 jaar.
Tekst: ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’
Jeremia 29: 11

Op 22 mei 2018 overleed Hendrik Baan Hofman in de leeftijd van 82 jaar.
Tekst: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.’
Psalm 139: 1 (Liedboek voor de kerken)

Op 29 mei 2018 overleed Wilhelmina Antoinetta Elizabeth Struijk-Vennink
in de leeftijd van 81 jaar.
Tekst: ‘Mensen die niet konden spreken, zullen roepen en zingen!’
Jesaja 35: 6

Op 1 juni 2018 overleed Margreet Janet Abcouwer in de leeftijd van 63 jaar.

Tekst: ‘Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.’
Hebreeën 11: 14

Op 7 juni 2018 overleed Ariaantje Borsje-Roos in de leeftijd van 96 jaar.
Tekst: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’
Psalm 23: 4

Op 12 juni 2018 overleed Arie van de Graaf in de leeftijd van 90 jaar.
Tekst: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta.’
Psalm 139: 1

Op 22 juli 2018 overleed Catharina Mol-van Eekelen in de leeftijd van 90 jaar.
Tekst: ‘Ik zal wachten op de HERE, Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op Hem zal ik hopen.’
Jesaja 8: 17

Op 23 juli 2018 overleed Gerrit Herbertus Muilwijk in de leeftijd van 76 jaar.
Tekst: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.’
Johannes 14: 1

Op 28 juli 2018 overleed Willem Veldhuis in de leeftijd van 94 jaar.
Tekst: ‘U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’
Psalm 23: 4b

Op 6 augustus 2018 overleed Alidus Goedhart in de leeftijd van 84 jaar.
Tekst: ‘Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg, dien gij moet gaan.’
Jesaja 48: 17

Op 17 augustus 2018 overleed Gerrit Cornelis Monster in de leeftijd van 82 jaar.
Tekst: ‘Toen Jezus wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.’
Markus 4: 39

Op 21 augustus 2018 overleed Hermina Jacoba Boxman-de Bruin in de leeftijd van 82 jaar.
Tekst: ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij.’
Psalm 139: 1

Op 6 oktober 2018 overleed Pieternella van Dongen-Kraaijeveld in de leeftijd van 98 jaar.
Tekst: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven.’
Johannes 6: 51

Op 26 oktober 2018 overleed Goverina Maria Bosman-de Visser in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: ‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.’
Jesaja 65: 17

Op 31 oktober 2018 overleed Nicolaas den Besten in de leeftijd van 77 jaar.
Tekst: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Openbaring 21: 4a

Op 5 november 2018 overleed Hendrik de Koning in de leeftijd van 67 jaar.
Tekst: ‘Met mijn God spring ik over een muur.’
Psalm 18: 30b

En wij gedenken hen die ons kortere of langere tijd geleden voorgingen:
‘Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.’
Romeinen 14: 7 en 8