Gelegenheids Kinderkoor Merwebolder

Het jaar 2019 staat bij ASVZ Merwebolder in het teken van het 50-jarig bestaan. Zondag 1 september zal  een bijzondere kerkdienst worden gehouden, waaraan o.a. Marcel Zimmer zijn medewerking verleent.

Speciaal voor deze dienst wordt een koor gevormd van kinderen uit Sliedrecht e.o. en bewoners van de Merwebolder. Zij zullen in de dienst samen met Marcel drie liederen zingen. Wij zijn nu op zoek naar kinderen die het leuk zouden vinden om in dit koor mee te zingen.

Er is een oefenmiddag op zaterdag 31 augustus van 15.00 tot 16.30 uur in de Merwebolder.

Opgave vóór 7 juli via r.schaddelee@upcmail.nl.