Gemeentefeest

Wat mogen we blij terugkijken op de prachtige dagen van het gemeentefeest. Het thema was ‘Samen!’. Dit is niet maar een slogan gebleken.
Wat een samenwerking in het uitdenken, de voorbereiding, de uitvoering. Wat een samenzijn van leden van onze vier wijken.
Een grote saamhorigheid waarvoor we dankbaar zijn. Op deze plaats een woord van hartelijke dank aan de commissie. Wat zullen jullie moe geweest zijn…!
Samen gemeentezijn is een gave.
We zijn verbonden met de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Dit is niet ons bedenksel, het is gave van de Heilige Geest. Maar tegelijk is zoiets ook altijd een opgave, soms zelfs een hele uitdaging. Er zijn plooien glad te strijken, er moet soms over schaduw worden heengestapt, soms lijkt er wel te veel gebeurd in het (verre) verleden. Daarom gaan we nu niet maar over tot de orde van de dag, maar proberen vanuit het feest dat de Heer ons gaf, ook samen gemeentezijn gestalte te geven, waarbij we niemand over het hoofd willen zien of voor het hoofd willen stoten. Dit zal echt inspanning vergen, we zullen best steken laten
vallen, maar laten we hierin allen acht geven op elkaar.

Wat mooi dat we op zoveel verschillende manieren, met zovelen, een gemeentefeest mochten houden. Iedereen die een steentje bijdroeg, bedankt! Nu gaan we samen verder, een seizoen in van vorming en toerusting als christenen onderling, met het oog op onze roeping in de wereld. Zoek elkaar op! Want geloven in je eentje, dat valt niet mee. Dragende grond onder ons christen zijn is het geloof dat God erbij is. Daarom deel ik als brug naar het nieuwe seizoen, een liedtekst van LEV, die ook klonk tijdens hun concert vorige week:
‘Wij zijn met U onderweg. Onze dagen, onze levens, U gaat altijd met ons mee.
Onze wegen, kilometers, nee, U laat ons nooit alleen.
Als een wolk die, voor ons uitgaat, bent U zichtbaar overdag.
In ons slapen, blijft U waken, als een vuur in onze nacht.
Wij leven met de zekerheid dat U voor altijd bij ons blijft.
U bent de bestemming en U bent de reis.
U bent God en reisgenoot. U blijft trouw hoe het ook loopt.
Van begin tot aan het eind, U bent erbij. Wij zijn met U onderweg.’

Ds. G.J. Mink & Ds. M.H. Vastenhout