Heidelbergse Catechismus, nog steeds actueel?

Korte TVG cursus: “Heidelbergse Catechismus  nog steeds actueel?
Naar aanleiding van het 450 jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus
organiseert de Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) een
korte themacursus bestaande uit 3 cursusavonden.
In veel kerkgenootschappen wordt de Heidelbergergse Catechismus niet meer
gebruikt. De inhoud zou uit de tijd zijn. Er zijn ook kerken die de Heidelberger
al honderden jaren wel blijven gebruiken. Wat maakt de Heidelberger bijzonder?
In deze themacursus meer over geschiedenis, ontstaan en actualiteit van de
Heidelbergse Catechismus.
Data: D.v. 10 en 24 en 31 oktober.
Docenten: ds M. v.d. Ruitenbeek (docent Kerkgeschiedenis), ds. K. Hage
(docent Kerk en Belijden) en ds. L. Plug (docent Kerk en Israël).

Tijd: donderdagavond van 19.30 – 21.15 uur
Plaats: Willem van Oranje College, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg.
Kosten: ¤ 30,- (Cursusmateriaal inbegrepen)
Meer informatie/opgeven: W.M. Timmermans-Mulder 0416-695417,
email: cursustvg@solcon.nl,
Website: www.cursustvgaalburg.nl