Heilig Avondmaal Goede Vrijdag

Vanwege de Coronacrisis en de door het kabinet voorgeschreven maatregelen is het praktisch gezien niet mogelijk op Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal te vieren.  Dat geldt voor alle vier de wijken. Volstaan wordt met de diensten zoals vermeld in het Kerkblad.