In memoriam ds. Hendrik Karel Stauttener

In memoriam ds. Hendrik Karel Stauttener
28 mei 1928 Den Haag                                                  27 mei 2015 Coevorden

Vorige week ontvingen wij het droeve bericht dat op 27 mei 2015 onze oud-predikant
ds. Hendrik Karel Stauttener te Coevorden is overleden. Hij overleed één dag vóór zijn 87e verjaardag. Ds. Stauttener heeft onze gemeente gediend van 1 juni 1980 tot 29 oktober 1989. Met name de ouderen in onze gemeente zullen zich hem herinneren. Eind 1979 is de toenmalige hoorcommissie ds. Stauttener wezen beluisteren in Een. Hij was toen predikant in de Herv. Gemeente Huizum. Na aanneming van het beroep werd hij op 1 juni 1980 aan onze gemeente verbonden. Wij herinneren hem als een bewogen en gedreven pastor. Wat kon hij gedreven het Woord Gods verkondigen en mensen brengen aan het hart van de Here Jezus. Er was voor hem maar één passie: Jezus alleen. Het verzoenend lijden en sterven van onze Here Jezus was het rustpunt van zijn hart. Opmerkelijk in zijn prediking was de heenwijzing naar Gods heerlijke toekomst. De gemeente moest zich niet blindstaren op machthebbers en ”groten der aarde” in de tegenwoordige tijd want: al deze “machthebbers, koningen en heren”, zij zijn gegaan, maar: Onze Heer Komt. Kruis en opstanding stonden centraal in zijn prediking en daardoor is hij ook in Sliedrecht velen tot zegen geweest. In 1991 is hij met emeritaat gegaan. Op de rouwkaart is vermeld dat hij nu “is ingegaan tot het feest van zijn Heer.” Laten wij als Hervormde Gemeente van Sliedrecht bidden en vragen of de Here Jezus ook tot hem zal zeggen: wel gedaan gij goede en trouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in, in de vreugde van uw Heer. Wij zullen deze Dienaar van het Goddelijke Woord in liefde en dankbaarheid gedenken. Wij bidden Mw. Stauttener, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods vertroostende nabijheid toe. Het correspondentieadres van familie Stauttener is: Schutselaan 26A15, 7741 AP Coevorden.

Tenslotte
Het zijn bijzondere weken voor onze wijkgemeente. Twee oud-predikanten die ons zijn voorgegaan, de huidige predikant die vertrekt. Veel aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen in korte tijd. Gelukkig hebben we een vast Anker waar we op kunnen vertrouwen. In het lievelingslied van ds. Stauttener wordt dit mooi verwoord:
Wij moesten het maar wagen,
‘t is wel het wagen waard,
om niets meer mee te dragen,
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein,
Komt gaat met Jezus mede,
in alle eeuwigheden
Het moet toch Jezus zijn !