Jongerenkring wijken 1 en 2

Jongerenkring
In verband met een vergadering inzake het beroepingswerk van wijk 2 moet ds. J.F. Tanghé de jongerenkring verschuiven naar woensdag 19 november bij Mark en Sanne Meerkerk,
Adm. de Ruijterstraat 38. Laten jullie even via de mail weten of dat uitkomt?