Kerkdiensten op CD

Jarenlang heeft de heer C. de Heer deze dienst verzorgd voor de wijken 1 en 2.
Trouw ondersteund door zijn echtgenote zijn er vele opnamen verspreid onder gemeenteleden. Andere technieken en een verminderde vraag naar dit medium heeft hem doen besluiten te stoppen met deze activiteit.
Wij, kerkenraden van de wijken 1 en 2, zijn hem zeer dankbaar voor deze belangenloze inzet. Inmiddels hebben we hem een bezoekje gebracht en een attentie, die overigens niet in verhouding staat tot het aantal bestede uren, overhandigd. Ook via het Kerkblad willen we de dankbaarheid namens de gemeenteleden overbrengen. Uiteraard zijn in de loop van de tijd ook giften ontvangen voor deze service. De bedragen zijn verantwoord in het Kerkblad en o.a. besteed aan diverse goede doelen en de aanschaf van een camera met toebehoren voor het maken van opnames in de kerkdiensten.

In de laatst uitgegeven Wegwijzer staat nog de naam van de heer De Heer vermeld, maar wie nog een CD wil kopen moet zich in verbinding stellen met de heer Marius van Wijk, die voortaan namens alle wijken van onze gemeente deze service verzorgt.