Kring doop en geloofsopvoeding

Tijdens doopgesprekken voorafgaand aan een doopdienst spreken we met elkaar door over de betekenis van de doop en bereiden we de doopdienst voor. Ook in het afgelopen jaar zijn door de wijkpredikanten verschillende doopgesprekken gevoerd.
Reden tot dankbaarheid! Graag gaan we tijdens een korte serie gespreksavonden dieper in op de relatie tussen de doop en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Deze kring stond gepland voor deze maand, op een drietal maandagavonden. Ik vind het waardevol om elkaar ook daadwerkelijk te kunnen ontmoeten. Dat is door de nu geldende beperkingen niet mogelijk.
Daarom stellen we deze gespreksavonden uit tot een later moment in dit (voor)jaar. Als de ruimte er weer is, zal ik mij weer melden, met een nieuw datumvoorstel.
Ds. Michiel Vastenhout