Meeleven

We denken daarbij aan de mensen in onze gemeente die lijden aan corona en we bidden voor hen om kracht en zegen. We zien dat mensen op straat de regels steeds minder strikt nemen, maar er worden binnen onze gemeente ook nu nog mensen ziek. Dat is wel een signaal om nog steeds met grote voorzichtigheid met elkaar om te gaan.
Verder leven we mee met de chronisch zieken, met eenzame mensen en met hen die psychische zorgen hebben. Gods zegen gewenst!