Nieuwe gesprekskring

Vorige week was er de re√ľnie van de groep die begin juni openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Het was goed elkaar weer te ontmoeten. We werden blij en verwonderd van elkaar te horen hoe we de afgelopen periode ervaren hebben. Wat
heeft de Heer in zijn goedheid ook harten en levens veranderd. Daarvoor zijn we dankbaar. Met elkaar is besloten om met een zekere regelmaat weer samen te komen. Om elkaar te
stimuleren, om samen te groeien in discipelschap, om samen gemeentezijn is beleven.
Wat is dat mooi.
Overigens zijn er ook veel andere kringen in onze gemeente. Te veel om op te noemen.
Van sommige lezen we zo nu en dan wat in het Kerkblad, andere hebben zo hun eigen kanalen. Jongeren en ouderen weten de ontmoeting rondom het Woord van God op waarde te schatten. Wie nog niet meedoet, kan zich goed aansluiten. Als hij of zij niet
weet wie dan benaderd moet worden, kan contact met ds. G.j. Mink opnemen.
Dan zoeken we samen naar een passende kring.