Nieuwjaarstoespraak

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar mag ik u namens de wijkkerkenraden 1 en 2 enkele woorden toespreken. Anno Domini 2021 oftewel ‘het jaar van de Heer 2021’ ligt achter ons en dit biedt een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar.
Als kerkenraden zijn wij vooral dankbaar voor de komst van ds. en mw. Vastenhout,
Michiel en Sandra, en hun kinderen Jesper en Jinthe per 20 juni in onze gemeente. Daarmee is de predikantsvacature in wijk 2 na het vertrek van ds. Sparreboom na 14 maanden weer ingevuld. Onze dank gaat uit naar ds. G.J. Mink die in de vacaturetijd het consulentschap op zich heeft genomen. Voor de komst van ds. P.D. Teeuw (wijk 4) op 30 mei was ds. G.J. Mink zelfs gedurende 4 maanden de enige predikant van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.
Net als in 2020 werd in 2021 heel veel vergadertijd besteed aan allerlei beperkende maatregelen en werd gezocht naar wat binnen de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten nog wél mogelijk was. Zorgen waren en zijn er over de gemeenteleden die geestelijk, sociaal en emotioneel een moeilijke tijd hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken, zowel jongeren als ouderen. Hoe kunnen we pastoraal bij hen zijn? En komen we er samen uit of zijn er straks ook gemeenteleden afgehaakt?
Met dank aan de commissieleden Anderhalvemeterkerk werd de Algemene Kerkenraad deskundig geïnformeerd en trokken de wijkkerkenraden gezamenlijk op. Deze samenwerking leidde zelfs tot 7 dagen Feest (van 20 t/m 26 september) met meer dan 27 gezamenlijke activiteiten met als thema: ‘Bouwen aan Herstel’. Een combinatie van opening winterwerk, Kinderbijbelweek en Boven Alles Uit. Daarbij werd ook de missionaire kans gegrepen om mensen buiten onze kerk te bereiken door onder andere op 19 september een Sing-In te houden op het Dr. Langeveldplein.
Ondanks alle zorgen is het belangrijk om ook in 2022 onze blik gericht te houden op Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. En het alleen van Hem te verwachten. Zoals Petrus op het machtswoord van Jezus uit de boot stapt en loopt waar hij niet lopen kan. Het is het verlangen van God dat wij onvoorwaardelijk op Hem vertrouwen.

Petrus schrijft: ‘Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.’
Wij mogen God dankbaar zijn dat elke zondag deze boodschap aan ons wordt verkondigd, door hen (onze predikanten) die ons het evangelie brengen, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel wordt gezonden. Het zijn, zo schrijft Petrus, geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Met Geloof, Hoop en Liefde gaan wij het jaar van onze Heer 2022 in, als pelgrims onderweg en met verlangen uitkijkend naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk wanneer God zal zijn alles in allen.
Laten wij elkaar en onze predikanten, predikantsvrouwen, ouderenpastor, ambtsdragers, organisten, kosters, kringleiders, leiding Kinderkerk en kinderoppas en alle vrijwilligers van onze gemeente Gods zegen toezingen met Gezang 415: ‘Zegen hen Algoede’.

Zegen hen Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Paul Passchier