Nieuws over Huis van de Kerk

Er worden kleine stapjes gezet. Eén van die stapjes is een eigen bankrekeningnummer voor het Huis van de Kerk. Dit was nodig omdat er tijdens de gemeenteavond, maar ook nu aan bijvoorbeeld ouderlingen, giften werden gegeven met als bestemming Huis van de Kerk. Vanaf nu kunnen giften worden overgemaakt naar het rekeningnummer NL09 RABO 0373 7418 63 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sliedrecht inzake Huis van de Kerk. Uw giften zijn van harte welkom! Wij zijn de gemeenteleden bijzonder dankbaar voor deze steun en bijdrage.

Regiecommissie Huis van de Kerk