Nieuws van de C.H.R. (79)

Gelukkig maken!
U en jij hebben onder meer met de fietsmarathon in mei jl. veel geld opgehaald voor het bejaardenhuis in Oradea.
De laatste vergadering met de commissie (eind juni) hebben we met elkaar nagedacht over de besteding van die gelden. Het huisvesten en verzorgen van één bewoner kost ongeveer € 350,- per maand. Om niet failliet te gaan, is het dus belangrijk dat de bewoners ook € 350,- per maand betalen. Maar dat zou betekenen dat de hulpbehoevende ouderen die maar € 100,- pensioen ontvangen, niet kunnen worden opgenomen, toch?
Wij willen juist dat ook die heel arme mensen, als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, worden opgevangen. Uitgaande van een verzorgingsprijs van € 350,- per maand en een eigen pensioentje van € 100,- betekent dit dat wij gemiddeld € 250,- per maand voor één bewoner moeten ‘bijpassen’; ofwel 12 maanden x € 250,- = € 3.000,- voor één bewoner. Door uw en jouw inzet kunnen we e 9.000,- bijdragen waardoor drie bewoners kunnen worden gehuisvest en verzorgd. De vreugde en dankbaarheid bij die mensen is met geen pen te beschrijven. Inmiddels heeft onze penningmeester Jan van Rijsbergen ook voor het 2e halfjaar 2014 een extra bijdrage overgemaakt van € 2.500,- die op dezelfde wijze zal worden aangewend. Geven maakt blij, dank u wel!

Kleding brengen
De eerstvolgende keer kunt u weer op D.V. zaterdag 6 september kleding brengen. De coördinatie is in handen van Esther Harrewijn, tel. 416220.

Een hartelijke groet, Dick van Mourik (tel. 422248)