NLdoet, doet u/doe jij mee?

‘Dit jaar kunt u zich op 20 en 21 maart weer als vrijwilliger inzetten tijdens NLdoet.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.’
Met deze openingszin roept het Oranjefonds vrijwilligers op om zich een dag(deel) vrijwillig in te zetten voor de ander en zo gezamenlijk het verschil te maken. Verschillende leden van onze gemeente hebben het plan opgevat om als kerk mee te doen aan deze actie en zo discipelschap praktisch handen en voeten te geven in Sliedrecht én op deze manier als kerk zichtbaar te zijn in ons dorp. Wie de website van NLdoet bezoekt, vindt daar diverse activiteiten. We hebben gekozen voor het opknappen en zomerklaar maken van de Woeste Weide. Voor deze klus zoekt het Oranjefonds een 30-tal vrijwilligers op zaterdag 21 maart, tussen 9.00 en 16.00 uur. Concreet houdt deze klus het volgende in: paden voorzien van nieuwe houtsnippers, zand van de zandbakken verversen, snoeien, keien in waterloop leggen, vegen, harken en wat er zich nog meer voordoet. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Wat zou het fantastisch zijn als er zich 30 mensen opgeven voor deze klus. Het kan niet anders of deze activiteit voor vier wijken zal de onderlinge betrokkenheid vergroten en op die manier opbouwend werken voor de gemeente in zijn totaliteit.

Doet u mee?
U kunt zich opgeven bij voorkeur via onderstaande mail of telefonisch.
Namens de werkgroep Missionair Werk,
Mirjam Monster-Wiersma
mirjammonster@live.nl / 0184-412228