Noodhulp Nepal

In het Kerkblad van 17 juli heb ik reeds aangekondigd u te informeren over de voortgang van de geboden hulp door Luisterend Dienen/Kerk in Actie. Bij deze de informatie die ik heb ontvangen.
De situatie voor de Nepalese bevolking in Nepal is nog altijd zorgwekkend. Door de combinatie van moessonregens worden hellingen verder verzwakt en hebben Nepalezen en hulpverleners te kampen met landverschuivingen, modderstromen en vallend gesteente. Daardoor raken wegen onbegaanbaar en hebben tienduizenden gezinnen hun dorpen moeten verlaten. Hulpverleners spreken over een uiterst complexe hulpoperatie. Bij de aardbevingen van 25 april en 12 mei werden 8.856 mensen gedood. In totaal zijn 604.930 huizen verwoest en 288.856 huizen zijn beschadigd. Naar schatting hebben 2,8 miljoen mensen hulp nodig. In hun zoektocht naar veiligheid, verblijven tienduizenden gezinnen nu in tijdelijke opvangkampen. Het is onduidelijk hoe lang het nodig is om daar te verblijven. “Leven in een tent is verstikkend en zonder werk is ons leven meer stressvol”, vertelt Bombahadur in het Haku-kamp in Rasuwa. Hulporganisaties zetten zich in om de kampen te voorzien van bijvoorbeeld waterpunten en schooltenten. Ook bieden ze vaktrainingen aan, zodat mensen op een nieuwe manier geld kunnen verdienen. Via ACT Alliance/lokale partners richt de hulpverlening van ICCO & Kerk in Actie zich op voedsel, (tijdelijk) onderdak, hygiëne en drinkwater, voorlichting, onderwijs en psychosociale hulp. In totaal heeft ICCO & Kerk in Actie 34.638 huishoudens (189.371 mensen) weten te bereiken in 11 zwaar getroffen districten (Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Sindhupalchowk, Rasuwa, Lamjung, Dhading, Ghorka, Dolakha, Kavre en Makawahpur). Om te inventariseren welke noden er zijn, wordt gebruik gemaakt van AKVO, een innovatief systeem waarbij mensen via mobiele telefoons  kunnen aangeven wat de situatie is in hun dorp en waar zij het meest behoefte aan hebben.
Om een indruk te geven van de geboden hulp door Kerk in Actie:

  • voedselpakketten voor 1.200 families in Lalitpur;
  • voedsel en voedselpakketten voor 800 mensen in Bhaktapur;
  • 200 adolescent kits en 170 basispakketten medicijnen Bhaktapur;
  • distributie van tentzeilen en gereedschap om tenten te repareren;
  • keukenkits, medicijnen, watertanks, filters;
  • repareren van waterpompen, toiletten en kranen;
  • geven van voorlichting over water en sanitatie.

In juni hebben ICCO en Kerk in Actie door middel van workshops met lokale partnerorganisaties besproken hoe er in de wederopbouwfase extra aandacht uit kan gaan naar minderheden en mensen met een handicap.
Wilt u de bevolking van Nepal opdragen in uw gebeden?
In de maand juli ontvangen bedragen t.b.v. Nepal: 1x e 10,-. Giften zijn nog steeds welkom op rekening NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht o.v.v. ‘noodhulp Nepal’.

Namens de diaconie, Martijn Groothedde