Ouderenpastoraat Overslydrecht

Pastoraat
Na het overlijden van mw. Nel Hokken-den Toom is er een vacature voor pastoraal
assistent ontstaan voor Overslydrecht en Kerkbuurt 139-147 (Dijkzicht).
Mw. Leny Hogendoorn-van Duijn, tel. 614157 is bereid gevonden om deze vacature
in te vullen.
In een dienst begin 2014 waarin ook de bevestiging van ambtsdragers plaats vindt
zullen we dit formaliseren.